Componența Consiliului de Administrație al Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANŢA

 
Prof.univ.dr. Sorin RUGINĂ

RECTOR

Conf.univ.dr. Tofan Lucica

PRORECTOR

Învățământ și asigurarea calității

Prof.univ.dr. Popa Constantin

PRORECTOR

Cercetare științifică și informatizare

Prof.univ.dr. Gîrțu Mihai

PRORECTOR

Relații internaționale și imagine instituțională

Prof.univ.dr. Circo Eduard

PRORECTOR

Relații cu studenții, absolvenții și formarea continuă

Prof.univ.dr. Vancea Diane Corina Paula

PRORECTOR

Dezvoltarea instituțională, relația cu mediul economic și comunitatea locală

Conf.univ.dr. Aureliana CARAIANE 

DECAN

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Prof.univ.dr. Cerasela SPĂTARIU

DECAN

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Conf.univ.dr. Emanuel PLOPEANU

DECAN

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

- -

DECAN

FACULTATEA DE FARMACIE

  Conf.univ.dr. Dan ILIESCU

DECAN

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Conf.univ.dr. Virgil FRUNZĂ 

DECAN

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  Conf.univ.dr. Cristina TAMAȘ

DECAN

FACULTATEA DE LITERE

  Prof.univ.dr. Mirela DAMIAN

DECAN

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

  Conf.univ.dr. Bogdan MOISE

DECAN

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Conf.univ.dr. Eugen ZAHARESCU

DECAN

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Prof.univ.dr. Viorica POPESCU

DECAN

FACULTATEA DE FIZICĂ, CHIMIE, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA PETROLULUI

Conf.univ.dr. Daniela HANŢIU

DECAN

FACULTATEA DE ARTE

  Conf.univ.dr. Marius SKOLKA 

DECAN

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

  Conf.univ.dr. Adrian STOICA-CONSTANTIN

DECAN INTERIMAR

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Prof.univ.dr.ing. Mihai FLOREA

DECAN

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

  Prof.univ.dr. Ionel NICOLAE

DECAN

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ