2013

Workshop on Algebraic and Analytic Number Theory and Their Applications (23-24 Mai 2013)
Conferință: „A new approach in theoretical and applied methods in algebra and analysis” (4-6 Aprilie 2013)
Primăvara artelor - program de manifestări artistice şi ştiinţifice - martie 2013 - Facultatea de Arte
Workshop: „Ziua Mării Negre” (31 octombrie 2013)
Conferinţă naţională la Facultatea de Istorie și Științe Politice (septembrie 2013)
Sesiunea anuală de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților (13 – 14 septembrie 2013)
CLIF Séminaire de Didactique Universitaire: La polysémie dans tous les états (29 august – 3 septembrie 2013)
A XX-a Ediție a Cursurilor Internaţionale de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească ( 8 – 28 iulie 2013)
14th International Balkan Workshop on Applied Physics ( 5 – 7 iulie 2913)
Cursuri de vară: „Limba şi civilizaţia portugheză” (1 – 21 iulie 2013)
Transpunerea metodologiei de asigurare a calității pentru învățământul masteral internaționalizat în metodologia națională de evaluare externă și acreditare (26 – 29 iunie 2013)
1st INTERNATIONAL U.O.C. – B.EN.A. conference „The sustainability of pharmaceutical, medical and ecological education and research – SPHAMEER - 2013” (20 – 23 iunie 2013)
„Experimental and Theoretical Methods in Algebra, Geometry and Topology” (20 – 25 iunie 2013)
Congresul internațional „Multilingvism și comunicare interculturală în Dobrogea. Relațiile româno-turco-tătare” (19 – 21 iunie 2013)
Expoziţie şi conferinţe cu ocazia zilei naţionale a Portugaliei (iunie 2013)
„Profesionalizarea cadrelor didactice din învăţământul primar” (iunie 2013)
Conferinţa naţională cu participare internaţională: „Consilierea şcolară între provocări şi paradigme” (iunie 2013)
Masă Rotundă : „Integrarea tinerilor absolvenţi în procesul de producţie” – (7 iunie 2013)
The Third International Workshop „Theory and Practice in Civil Engineering” (mai - iunie 2013)
Workshop „Pumping installations: Quality and Energetic Efficiency” (mai 2013)
Conferinţă Internaţională, ediția a V-a: „De la Cunoaştere la Intervenţie în Psihologie” (31 mai - 2 iunie 2013)
Workshopul „Challenges in food chemistry” (31 mai -1 iunie 2013)
Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti TEHNONAV Junior 2013 (28-29 iunie 2013)
Ziua limbii și culturii italiene (27 - 29 mai 2013)
Ziua studentului străin (27 mai 2013)
Conferinta științifică international „Perspective în educație fizică și sport” (24 – 25 mai 2013)
„The Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies of the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies” (24 – 26 mai 2013)
Workshopul „New trends in petrochemical engineering”(24 – 25 mai 2013)
Workshop: „Noutăți în managementul pregătirii echipelor școlare” (24 mai 2013)
Masă rotundă: „Democrația participativă în România. Analiza stadiului descentralizarii politice” (22 mai 2013)
BNR – Ziua porților deschise pentru studenții economiști (mai 2013)
Conferința Internatională „Probleme actuale ale economiei globale” ( The International Conference “Present Issues of Global Economy”) (mai 2013)
Conferința Centrului de cercetare „Studiile românești în context internațional” (17 – 18 mai 2013)
Congresul internațional „Metacogniție și transdisciplinaritate” (16 – 18 mai 2013)
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (9 – 10 mai 2013)
Workshop for Young Researchers in Mathematics (WYRM3), ediția a treia (9 – 10 mai 2013)
Sesiunea de comunicări științifice a studenților (9 mai 2013)
Ziua libertăţii presei (3 mai 2013)
Workshop exploratoriu: „Education: principles, techniques, typologies” (mai 2013)
Conferinţa naţională cu participare internaţională : „OMUL - o perpetuă provocare” (mai 2013)
Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti (mai 2013)
Masă rotundă: „Materiale reciclabile folosite la construcţia căilor de comunicaţii” (aprilie – mai 2013)
Sesiunea de comunicări știintifice pentru viitorii studenți economiști (aprilie – mai 2013)
„Modernizarea lecției de educație fizică și sport - perspective actuale” (26 aprilie 2013)
Workshop: „Ziua pământului” (22 aprilie 2013)
A XXIII-a Sesiune de Comunicări Științifice a Cadrelor Didactice și Studenților Facultății de Medicină (aprilie 2013)
„Evoluţii instituţionale şi comportamente politice în Europa Centrală şi de Est după 1989” (aprilie 2013)
Conferința națională: „Profesia de consilier juridic:actualitate și tendințe” (aprilie 2013)
Concurs studențesc de proiecte de afaceri (martie – aprilie 2013)
Olimpiada studenților economiști (martie – aprilie 2013)
Masă Rotundă : „Promovarea învăţământului universitar în domeniul ingineriei” (29 martie 2013)
Săptămâna francofoniei (11 - 17 martie 2013)
Conferința internatională „Antreprenoriatul social. Realități legislative. Perspective” (1 martie 2013)
Masă rotundă „Viitor, competență, performață în educație fizică și sport” (1 martie 2013)
Zilele Asistenţei Sociale din Constanţa şi Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti (martie 2013)
Sesiunea ştiinţifică a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, filiala Constanţa: „Tendințe in didactica transdisciplinarității” (22 februarie 2013)
Masă rotundă: „Discriminarea în relațiile de muncă” (20 ianuarie 2013)