Imprimare

„Evoluţii instituţionale şi comportamente politice în Europa Centrală şi de Est după 1989” (aprilie 2013)

 

Organizator: Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

Scop şi obiective: Conferinţa îşi propune ca, prin intermediul comunicărilor prezentate, să realizeze o analiză ştiinţifică a evoluţiilor politice şi instituţionale din statele Europei Centrale şi de Est după prăbuşirea regimurilor comuniste în 1989. Un rol deosebit, în acest context, îl au analizele asupra evoluţiilor sistemelor de partide, sistemelor electorale, precum şi abordările comparative asupra procesului de tranziţie şi consolidare democratică desfăşurat în aceste state.