Imprimare

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (9 – 10 mai 2013)

 

Organizator : Facultatea de Litere

Sesiunea de comunicări științifice se desfășoară pe următoarele secțiuni :

1.        Limba şi literatura română: Text: organizare, argumentare, interpretare

Perioada: 9 mai -10 mai 2013

Organizatori: Conf.univ.dr. Mihaela Fulea, conf.univ.dr. Lăcrămioara Berechet, lect. univ. dr. Alina Buzatu,  lect.univ.dr Veronica Nedelcu, conf.univ.dr. Angelo Mitchievici, lect. univ.dr. Cosmin Căprioară.

2.        Limba şi literatura engleză: Teorie şi practică: limba, literatura şi cultura în spaţiul de expresie engleză (Theory into Practice: Language, Literature and Culture in the English-Speaking World)

Perioada: 9 mai -10 mai 2013

Organizatori: Lect.univ.dr. Nicoleta Stanca, asist.univ.dr. Nicoleta Sava, drd. Adelina Vartolomei, drd. Costin Oancea.

3.        Limba şi literatura franceză: Limbă şi discurs

Perioada: 9 mai-10 mai 2013

Organizatori: Conf.univ.dr. Miculescu Sergiu

4.        Ştiinţele comunicării: Istoria presei/ Noi tendințe în mass-media

Perioada: 9 mai-10 mai 2013

Istoria presei

Organizatori: Conf.univ.dr. Aurelia Lăpușan, lect. univ.dr. Raluca Petre, asist. univ.dr. Mariana Tocea, asist. univ. drd. Monixa Coroiu.

Noi tendințe în mass-media

Organizatori: Conf.univ.dr. Ana Maria Munteanu, Conf.univ.dr. Aurelia Lăpuşan, Asist.univ.dr. Mariana Tocia, Asist.univ.drd. Monixa Coroiu