2014

Conferința internațională interdisciplinară: ”Istorie și Tehnologie la Marea Neagră (ISTM 2014)” (12-13 Septembrie 2014)
Conferință științifică internațională: ”Perspectives in Physical Education and Sport” ediția a 14-a (23-24 mai 2014)
Conferinţă: ”TEHNONAV-Junior” (11-12 iulie 2014)
Masă rotundă: ”Promovarea învăţământului universitar în domeniul ingineriei” (11-12 aprilie 2014)
Masă rotundă: ”Integrarea tinerilor absolvenţi în procesul de producţie” (9-10 mai 2014)
Conferință: ”Sesiunea anuală de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților” (Septembrie 2014)
Conferință: ”International Balkan Workshop on Applied Physics” (2-4 iulie 2014) – Ediția XIV
Conferință: ”CHIMIA 2014 - New trends in applied chemistry” (23-24 mai 2014) – Ediția VI
Sesiune de comunicări: ”Zilele Facultății de Medicină” (aprilie 2014) – Ediția XXVIII
Workshop: “10th Workshop on Mathematical Modelling of Environmental and Life Sciences Problems” (16-19 octombrie 2014) – Ediția a 10-a
Workshop: ”Workshop for Young Researchers in Mathematics” (22-23 mai) – Ediția IV
Conferință: ”1st International Conference on Mathematics and Computer Science - MACOS 2014” (June 26-28, 2014)
Conferință: ”Conferința Națională de Interacțiune Om-Calculator – ROCHI” (4-5 Septembrie, 2014) - Ediția a 10-a
Școală de vară: ”Summer School on Virtual Environments” (August-Septembrie, 2014) - Ediția 3
Sesiune de comunicări ştiinţifice si creatie artistică: “Dansul – cuvânt şi culoare” (29 aprilie 2014) – Ediția a 2-a
Simpozion internaţional: ”Învățământ Cercetare Creație” (iunie 2014) – Ediția a 3-a
Recital de poezie – versuri Vasile Cojocaru: ”Dincolo de cuvinte” (mai-iunie 2014)
Proiect ECO, spectacolul pentru copii: ”Cenuşăreasa” (1 iunie 2014)
Spectacol music-hall: ”Ghebosul” de Sl. Mrozek (29-30 iunie 2014)
Spectacol music-hall: ”Nu s-a schimbat nimic” (27 martie 2014)
Recital: ”Seara jazz” (20 martie 2014)
Recital muzică ușoară: ”Seara de muzică ușoară” (28 martie 2014)
Recital: Seară lirică (3 aprilie)
Concert folcloric (20 iunie)
Conferință: ”Compozitorul anului” (decembrie 2014) – Ediția a 2-a
Spectacol: ”Tradiții și obiceiuri de primăvară-vară” (martie- aprilie)
Spectacol: ”Hai vino iar în gara noastră” (martie-aprilie)
Spectacol: ”Ceasul” (aprilie)
Spectacol: ”Astă seară se improvizează” (mai-iunie 2014)
Concert Vocal, în cadrul manifestărilor internațional: ”Noaptea Muzeelor” (aprilie-mai 2014) – Ediția a 6-a
Concert: Spectacol aniversar (11 Aprilie 2014)
Concert: Spectacol aniversar (15 Mai 2014)
Concert: Spectacol aniversar (29 Mai 2014)
Spectacol: ”Orfeu în căutarea lui Euridice” (9 Februarie 2014)
Recital de pian (2 Iunie 2014)
Spectacol: ”Destin și iubire” (20 Iunie 2014)
Conferință internațională: ”Conferința internațională privind Noile Coduri: Civil, Procedură civilă, Penal, Procedură penală” (3-5 aprilie)
Conferință națională: ”Noutăți legislative aduse de noile coduri în legislația românească (iunie 2014) – Ediția a 3-a
Sesiunea de comunicări științifice a studenților și cadrelor didactice: (mai 2014) – Ediția a 4-a
Conferința internationala: „Personalități turce marcante de la origini până în prezent, seria a II-a: Dobrogea şi Turcii Crimeeni” (6 martie 2014) – Ediția a II-a
Simpozion: "Regalitatea la români" (14 martie 2014)
Conferință international: ”The Second Conference of the Black Sea Project, The Economic and Social Development of the Port–Cities of the Northern Black Sea Coast, Late 18th – Beginning of the 20th century” (27 mai-1 iunie 2014) – Ediția a II-a
Lansări de carte (lunar, începând cu luna februarie)
Cerc științific: ”Cercul de Literatură comparată”, (lunar, începând cu luna februarie)
Workshop (15 februarie)
Serie de conferințe, mese rotunde, lansări de carte: ”Săptămâna francofoniei” (11 martie - 17 martie 2014)
Serie de conferințe: ”Conferințele Pericle Martinescu”, (lunar, începând cu luna martie)
Cenaclul literar Ex Ponto, (din trei în trei săptămâni, începând cu luna martie)
Lansări de volume colective/ de autor (lunar, începând cu luna martie)
Workshop (15 martie 2014)
Serie de evenimente culturale: ”Cinemateca Uniunii Scriitorilor” (din trei în trei săptămâni, începând cu luna martie)
Workshop (12 aprilie 2014)
Mese rotunde, lansări de carte: ”Ziua libertăţii presei” (03 mai 2014)
Sesiune științifică a studenților: "Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Limba şi literatura română: Text: organizare, argumentare, interpretare” (9 - 10 mai 2014)
Sesiune științifică a studenților: ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Limba şi literatura engleză: Teorie şi practică: limba, literatura şi cultura în spaţiul de expresie engleză (Theory into Practice: La
Sesiune științifică a studenților: ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Limba şi literatura franceză: Limbă şi discurs” (9-10 mai 2014)
Sesiune științifică a studenților: ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Ştiinţele comunicării: Istoria presei / Noi tendințe în mass-media” (9-10 mai 2014)
Congres științific: ”Congresul Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, Filiala Constanţa: Tendințe în didactica transdisciplinarității” (16-18 mai 2014)
Concurs de creație literară: ”Concursul de creație literară Marin Mincu” (mai 2014; deadline pentru trimiterea lucrărilor: 16 mai)
Workshop (24 mai 2014)
Mese rotunde, seminarii științifice: ”Ziua studentului străin” (27 mai 2014)
Serii de conferințe, expoziție: ”Ziua limbii și culturii italiene” (27 mai - 29 mai 2014)
Conferință internațională: ”Expoziţie şi conferinţe cu ocazia zilei naţionale a Portugaliei” (iunie 2014)
Conferință internațională: ”Conferința internațională Polifonii culturale, ediția a III-a” (6,7 iunie 2014)
Conferință națională: ”Conferința națională a Centrului de cercetare Studiile românești în context internațional” (13,14 iunie 2014)
Colocvii culturale: ”Colocviile tomitane” (17, 18 iulie 2014)
Seminar științific: ”Séminaire de Didactique Universitaire: La polysémie dans tous les états” (29 august - 3 septembrie 2014)
Conferință internațională (26-28 septembrie 2014)
Conferința națională: ”Semnificația informației în viața politico-diplomatică și publică. Administratorul informației în România ultimului secol (1914-2014)” (11 martie 2014)
Conferința Națională "Valoarea culturii și spiritualității românești din epoca Domnului Constantin Brâncoveanu pentru istoria națională. 300 de ani de la martiriul unui sfânt creștin român (15 August 1714-15 August 2014)” (3 aprilie 2014)
Workshop: "Prevenirea consumului de droguri în familiile cu persoane private de libertate” (10 Aprilie 2014)
Simpozion internațional: ”Spovedania – Taina reintegrării în sfinţenie” (mai 2014)
Festivalul muzicii religioase (I), (mai 2014)
Simpozion internațional: ”2014 - Anul omagial euharistic” (octombrie 2014)
Festivalul muzicii religioase (II), (noiembrie 2014)
Simpozion național: ”Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional şi social filantropic al Ţării Româneşti în contextul european al veacului al XVIII-lea” (noiembrie 2014)
Conferința internațională Indexată BDI și ISI: ”The dialogue between science and theology”, (6-11 Noiembrie 2014)
Masă rotundă: "Fenomenul asistenţei sociale în oraşul Techirghiol", (decembrie 2014)