Imprimare

Conferință internațională (26-28 septembrie 2014)

Organizator: Centrului de Cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate, Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice

Responsabili: Conf.univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, lect. univ. dr. Alina Buzatu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu, lect. univ. dr. Neriman Hasan, lect. univ. dr. Cristina Dafinoiu, asist. dr. Laura Pascale