Imprimare

Colocvii culturale: ”Colocviile tomitane” (17, 18 iulie 2014)

Organizator: Facultatea de Litere

Responsabili: Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ.dr. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, lect. univ. dr. Alina Buzatu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu