Imprimare

Sesiune științifică a studenților: ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Ştiinţele comunicării: Istoria presei / Noi tendințe în mass-media” (9-10 mai 2014)

Organizator: Facultatea de Litere

Responsabili: Conf.univ.dr. Aurelia Lăpușan, lect. univ.dr. Raluca Petre, asist. univ.dr. Mariana Tocea, asist. univ. drd. Monixa Coroiu