Imprimare

Sesiune științifică a studenților: "Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Limba şi literatura română: Text: organizare, argumentare, interpretare” (9 - 10 mai 2014)

Organizator: Facultatea de Litere

Responsabili: Conf.univ.dr. Mihaela Fulea, conf.univ.dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ. dr. Marina Cap-Bun, conf. univ. dr. Aida Todi, conf. univ.dr. Nistor Bardu, lect. univ. dr. Alina Buzatu,  lect.univ.dr Veronica Nedelcu,  lect. univ.dr. Cosmin Căprioară