Imprimare

Workshop (15 martie 2014)

Organizator: Centrul de Cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate, Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice

Responsabili: Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ.dr. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, lect. univ. dr. Alina Buzatu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu