Imprimare

Workshop (15 februarie)

Organizator: Facultatea de Litere

Responsabili: Conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ.dr. Nistor Bardu, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, lect. univ. dr. Alina Buzatu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu

Parteneri: Centrul de Cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate; Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice