Adrese utile

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului http://www.edu.ro/

Site-ul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior http://www.aracis.ro/

Site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică http://www.ancs.ro/

Site-ul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  http://www.cnatdcu.ro/

Site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor http://www.cnred.edu.ro/

Site-ul oficial al Procesului Bologna http://www.ehea.info/

Site-ul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii http://www.roburse.ro/

Site-ul Bibliotecii Naționale a României http://www.bibnat.ro/

Partener media: Cuget Liber

Partener media: Tribuna Economică