Biroul pentru Programe Comunitare 

Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) este o structură organizatorică din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, destinată implementării şi coordonarii operative a programelor finanţate de către Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI).

Prin activitatea sa de perspectivă, Biroul pentru Programe Comunitare facilitează participarea Universităţii Ovidius din Constanţa la noua generaţie de programe comunitare „The Integrated Lifelong Learning Programme 2007 – 2013”.

Obiectivele Biroului pentru Programe Comunitare sunt:

- aplicarea strategiei universităţii în domeniul participării la programele comunitare care vizează educaţia şi formarea profesională;

- promovarea şi coordonarea acestor programe, astfel asigurând cadrul optim de participare a comunităţii academice din universitate.

 

ERASMUS

Principalul program desfășurat în cadrul UOC este Programul Erasmus, program finanțat de Uniunea Europeană.

Beneficiarii acestui program pot fi atât studenții cât și cadrele didactice și personalul administrativ din universitate.

Astfel, în cadrul Programului Erasmus se pot desfășura:  

-                      mobilități de studiu pentru studenți ;

-                      mobilități de plasaament pentru studenți (practică) ;

-                      mobilități de predare pentru cadrele didactice ;

-                      mobilități de formare cadre didactice ;

-                      mobilități de formare personal nedidactic.

Programul se desfășoară în baza unor parteneriate încheiate cu țări din UE, SEE și Turcia. Din acest motiv, pe lângă experiența didactică se adaugă și cea personală care nu poate fi de neglijat având în vedere faptul că în timpul mobilității beneficiarii interacționează cu o cultură diferită, învață să comunice într-o altă limbă și ajung să se cunoască mai bine pe sine.

ANUNȚ (1 martie 2013)MOBILITĂŢI ERASMUS DE STUDIU ŞI PLASAMENT PENTRU STUDENŢII UOC