Conducerea Universității Ovidius din Constanța

 

Prof.univ.dr. Sorin Rugină - CV - Raport privind starea UOC 2014

RECTOR

 

Prorector Învățământ și asigurarea calității

Conf.univ.dr. Tofan Lucica

 

Prorector Cercetare științifică și informatizare

Prof.univ.dr. Popa Constantin - CV

 

Prorector Relații internaționale și imagine instituțională

Prof.univ.dr. Gîrțu Mihai - CV

 

Prorector Relații cu studenții, absolvenții și formarea continuă

Prof.univ.dr. Circo Eduard - CV

 

Prorector Dezvoltarea instituțională, relația cu mediul economic și comunitatea locală

Prof.univ.dr. Vancea Diane Corina Paula - CV