Documente

Ghid de completare declaratii

Formular declaratie de avere : PDF | DOC

Formular declaratie de interese : PDF | DOC

     În conformitate cu art. 1 alin. 1 pct. 32 și 36 din Legea nr. 176/2010, următoarele categorii de persoane din Universitatea ”Ovidius” din Constanța au obligația declarării averii și a intereselor:

1. persoanele cu funcţii de conducere şi de control;

2. personalul instituţiei, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.

Declaraţiile de avere şi de interese:

·   se depun în termen de 30 de zile de la data numirii/alegerii în funcția de conducere ori de la data începerii activităţii;

·   se actualizează anual, până cel mai târziu la data de 15 iunie;

·   se depun în termen de 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii (se vor depune noi declarații de avere și interese).

·   Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

     Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege, precum şi nedeclararea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia Națională de Integritate poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.