DEPARTAMENTUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR (DACIS)

România, Constanţa, B-dul Mamaia, Nr. 124
Cămin nr. 2, Mansardă, Birou nr. 06

Tel/Fax: +(40 241) 611 940

http://calitate.univ-ovidius.ro/

uocdacis@yahoo.com

Departamentul de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (DACIS) a luat fiinţă în anul 2007 din necesitatea de a completa şi eficientiza structurile necesare pentru asigurarea şi evaluarea calităţii în cadrul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa.

MISIUNEA Departamentului de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior este de a crea un sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi pe proceduri care să permită asigurarea calităţii, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. Manualul sistemului de management al calităţii, elaborat de reprezentanţii Departamentului de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (DACIS) şi de către membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC), a fost aprobat în sedinţa Senatului din data de 20.11.2012 (H.S. nr. 1210/20.11.2012) şi reprezintă documentul prin care Universitatea „Ovidius“ din Constanţa îşi defineşte şi descrie politicile, obiectivele şi activităţile de asigurare a calităţii, monitorizând, totodată, gradul în care aceste demersuri sunt înţelese, aplicate şi dezvoltate în cadrul instituţional.

OBIECTIVELE Departamentului de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior sunt acelea de a contribui la dezvoltarea unei culturi a calităţii în universitate şi de a aplica consecvent politicile, tehnicile şi practicile conforme sistemului de management al calităţii cu standardele actuale.

ROLUL Departamentului de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior este esenţial în coordonarea proceselor de evaluare instituţională atât de către agenţiile naţionale de asigurare a calităţii (ARACIS), cât şi de către cele internaţionale (EUA). În acest context menţionăm faptul că prin decizia Biroului Executiv al Consiliului A.R.A.C.I.S., din data de 21.01.2010, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a obţinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. Cât priveşte evaluarea instituţiei de către o agenţie externă de asigurare a calităţii precizăm că ultima vizită  de evaluare din partea EUA a avut loc în intervalul 13-15 ianuarie 2013, iar cea de-a doua vizită este programată pentru perioada 9-12 aprilie 2013.

La nivelul Departamentului de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior din Universitatea „Ovidius“ din Constanţa este constituită o bază de date privind informaţii relevante pentru cadrul de asigurare a calităţii activităţii didactice şi de cercetare, respectiv informaţii referitoare la: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi sistemul de management al calităţii.

Departamentul de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior va continua demersul pentru îmbunătăţirea sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii prin crearea de noi instrumente şi utilizarea lor eficientă la nivelul fiecărui program de studiu, la nivelul structurilor universităţii, respectiv al facultăţiilor.