Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională al UOC şi absolvenţii de învăţământ liceal

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa
Aripa nouă, etajul 2

Tel/Fax: +40-241-606400, interior 528

http://www.univ-ovidius.ro/consiliere/

ccep@univ-ovidius.ro

Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională (C.C.E.P.) al Universităţii „Ovidius” din Constanţa este un centru specializat care oferă servicii de orientare şi consiliere în alegerea informată asupra ofertei academice propuse de UOC, adresându-se nu numai actualilor studenţi ai universităţii noastre, dar şi viitorilor studenţi, candidaţii care aleg să studieze programe universitare. Ştiind cât este de important să faceţi alegerea potrivită a studiilor universitare, Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională vă informează asupra ofertei academice pusă la dispoziţie de către UOC şi vă poate consilia în alegerea acelui program universitar corespunzător performanţelor voastre şcolare, aptitudinilor, aspiraţiilor profesionale şi, nu în ultimul rând, în acord cu cerinţele estimate ale pieţei muncii.

De asemenea, dacă vreţi să vă cunoaşteţi profilul psihologic, interesele şi aptitudinile profesionale, dacă vreţi să aflaţi mai multe informaţii sau dacă vreţi să vă clarificaţi asupra alegerii celei mai potrivite în acord cu aspiraţiile voastre, specialiştii Centrului de Consiliere Educaţională şi Profesională al UOC va aşteaptă să-i contactaţi şi pentru servicii de consiliere psihologică şi/sau în carieră.

Misiunea Centrului:  

Este asistarea studentului în informarea, consilierea şi orientarea în carieră pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă. Ca obiectiv specific,CCEP completează oferta de servicii pentru studenţi a Universităţii, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională a acestora.

Conform Codului etic şi competenţele personalului, CCEP acordă studenţilor şi cadrelor didactice servicii specializate de consiliere în carieră, asistenţă psihologică şi suport pentru optimizarea dezvoltării personale şi profesionale. Aceste servicii sunt gratuite pentru toţi studenţii, indiferent de forma şi nivelul de şcolarizare. Ele constituie forme de sprijin calificat în definirea propriului proiect de viaţă şi carieră, în demersul de optimizare a performanţelor academice, dar şi suport şi asistenţă în pasul crucial către piaţa muncii.

Prin cercetări şi studii sociologice,realizate la nivel instituţional şi extrainstituţional, concretizate în prognoze şi analize, Centrul colaborează cu toate structurile academice şi administrative intra şi extrainstituţionale, interne şi internaţionale, în scopul creşterii calităţii tuturor serviciilor furnizate către studenţi, masteranzi, doctoranzi, către comunitatea academică şi publicul larg.