CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU STUDENŢI

Contact: B-dul Mamaia nr. 124 , et. 1 , sala E5 | Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp A, sala 112

http://univ-ovidius.ro/centrul-de-excelenta-pentru-studenti

În cadrul Universității „Ovidius” din Constanța , prin Hotărârea Senatului nr. 454 din data de 08.06.2012, a fost creat Centrul de Excelență pentru Studenți (CES). Centrul acordă tinerilor capabili de performanță o asistență calificată în cadrul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, și care promovează metodologii/instrumente pentru continuarea și în mediu universitar constănțean a valorilor autentice pentru stimularea creativității specifice.

MISIUNEA CES este identificarea studenților Universității „Ovidius” din Constanța capabili de performanță, formarea de echipe studentești antrenate de personal didactic al universității, participarea la concursuri studențești naționale și internaționale, precum și la manifestări științifice studențești.

ROLUL CES este identificarea studenților din Universitatea „Ovidius” din Constanța capabili de performanță utilizând criterii științifice și criterii psihoatitudinale;  Centrul asigură accesul la informații ce depașesc programele obișnuite de instruire, aprofundarea cunoștiințelor în domeniul de performanță prin formarea deprinderilor de cercetare științifică a studenților; elaborează strategiile și programele de instruire în colaborare cu specialiști pe discipline; monitorizează evoluția studenților pe perioada școlarizării, începând din momentul identificării potențialului individual; colaborează cu toate structurile academice şi administrative pentru susținerea studenților din CES pe toată perioada în care se menține performanța;  lansează acțiuni de promovare a studenților prin Biroul de promovare și relații publice al Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa;  aprobă listele personalului didactic antrenat în sistemul de activități ale CES, profesorii urmând a fi selectați pe baza rezultatelor personale înregistrate, ai căror studenți au avut rezultate deosebite la diferite competiții de nivel național și internațional, manifestând interes constant față de pregătirea de performanță a studenților și demonstrând calități didactice compatibile cu natura activităților; stabilește relații cu unităti capabile să sprijine în plan științific, psihopedagogic sau logistic instruirea în cadrul Centrului; eliberează Diplome de Excelență pentru studenții care obțin rezultate deosebite, diplomele având același regim juridic cu cele acordate de Ministerul Educației Naționale (MEN) la fazele naționale ale concursurilor școlare; coordonează toate concursurile organizate de MEN la care participă studenții capabili de performanță.  

OBIECTIVELE CES sunt crearea și asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a studenților capabili de performanță pe durata școlarizării, în perspectiva valorificării integrale a potențialului lor creator. Astfel, Centrul stabilește și actualizează permanent recompensele și tipurile de recompense pentru rezultatele deosebite obținute, atât pentru studenti, cât și pentru profesori: burse de studiu în țară și în străinătate; excursii de studiu în țară și în străinătate; participare la simpozioane și conferințe în țară și străinătate; premii în bani; premii în cărți, obiecte/instrumente utile în studiul lor. CES va decerna Diplome de Excelență studenților care obțin performanțe înalte la activitățile organizate de Centru, iar deținătorii diplomelor de excelență pot obține, pe durata studiilor universitare, burse contractuale din partea CES, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UOC.

CONDUCEREA CES

DIRECTOR  CES :         

FLORIN  GABRIEL  IORGULESCU- PhD. Mathematics, Head of Excellence Center for Students ,  Lecturer at Faculty of Mathematics and Computers Science , Ovidius University, email: giorgulescu@univ-ovidius.ro, fgiorgulescu@yahoo.com, nr.tel.: +40727745450 ; +40755125285

DIRECTOR ADJUNCT CES :

DANIEL FLAUT - Associate Professor, Faculty of History and Political Sciences, Ovidius University of Constanta, tel/fax 0040-0241671448, daniel_flaut@yahoo.com, www.ispovidius.ro