Departamentul de Cercetare şi Management proiecte al Universităţii „Ovidius” din Constanţa


Str. Ion Vodă, nr. 58 – Constanţa 

Tel.: 0241-857.997

http://www.univ-ovidius.ro/cercetare-uoc

research@ovidius-university.net

Departamentul de Cercetare şi Management Proiecte (DCMP) asigură conducerea executivă a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare – inovare şi relaţii cu mediul economico-social din Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

Misiunea DCMP este cea de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în cadrul UOC, în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale.

Rolul DCMP este de a asigura cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare ale UOC, precum şi asigurarea de asistenţă, consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii academice, în vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică şi a celor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune din universitate. De asemenea, asigură suport pentru colaborarea cu instituţii şi departamente ale universităţilor din ţară şi străinătate, organizează şi participă la seminarii şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară pe teme şi proiecte cuprinse în programele instituţionale ale catedrelor, facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare. Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor coordonează şi îndrumă activitatea executivă a centrelor de cercetare ştiinţifică acreditate.

Scopul DCMP este asigurarea instituţională a suportului informaţional şi organizaţional pentru racordarea la standardele de performanţă internaţionale în cercetarea ştiinţifică. De asemenea, DCMP va oferi informaţii şi va acorda asistenţă de specialitate în vederea întocmirii şi derulării proiectelor. Pentru proiectele în care primează interesele Universităţii ca instituţie, DCMP se va implica în conceperea şi implementarea lor, cu resursele de care dispune.

Obiective DCMP:

·         Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale de proiecte.

·         Stimularea şi orientarea programelor de cercetare ştiinţifică complexă (interdisciplinară) în concordanţă cu priorităţile naţionale, europene şi internaţionale.

·         Dezvoltarea puternică a cercetării ştiinţifice, ca pilon al funcţionării şi performanţei universităţii;

·         Creşterea componentei internaţionale a cercetării ştiinţifice;

·         Transformarea într-o structură de informare şi diseminare a informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor;

·         Promovarea cercetării ştiinţifice în vederea creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Universităţii „Ovidius”.

·         Evaluarea scientometrică periodică a stadiului cercetării ştiinţifice;

·         Facilitarea atragerii de fonduri structurale şi de coeziune;

·         Participarea la elaborarea strategiilor şi priorităţilor privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii, regional, naţional şi internaţional;

·         Asigurarea respectării regulilor de conduită prevăzute în Carta Universităţii, legislaţia naţională şi internaţională din domeniu.