Bibliotecă

Site bibliotecă

Catalog online

Biblioteca Universității Ovidius are un profil enciclopedic, ştiinţific şi didactic şi răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii cerinţelor complexe şi diverse de informare, studiu şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din învăţământ.  

 
     Fondurile de publicaţii cunosc o creştere ascendentă, ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume: cărţi, publicaţii periodice şi seriale, lucrări de referinţă, monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri, hărţi. Dezvoltarea colecţiilor s-a realizat prin achiziţii curente de lucrări din ţară şi străinătate, prin donaţii sau transfer, prin tipărirea de cursuri, lucrări ştiinţifice, exegeze ale cadrelor didactice, prin schimb intern şi internaţional.
 
     Valoarea colecţiilor sale este sporită de volumele în ediţii princeps, carte românească veche şi cu autograf, manuscrise şi alte  unităţi bibliofile. Cea mai veche carte românească existentă în colecţiile sale este „Cazania lui Varlaam” – 1643, iar din patrimoniul universal: „Rerum Ungaricum Decades Qvatvor cum 
Dimidia de Antonius Bonfinius” – Frankfurt – 1581.
     Biblioteca deţine marile enciclopedii ale lumii, dicţionare universale, în principalele limbi de circulaţie, valoroase albume de artă, hărţi, manuscrise, fotografii.
 
     Fondurile de bază sunt structurate pe următoarele colecții:
·         fondul sălii de lectură
·         fondul secţiei de împrumut
·         fondul publicaţiilor periodice
·         fondul colecţiilor special
·         fondul bibliotecilor filial.
 
   Biblioteca universitară face parte din structuri  documentare naţionale care, pe lângă sprijinirea procesului de învăţământ, participă la diseminarea largă a informaţiei ştiinţifice. Este supusă permanent unui proces de înnoire, utilizând  programe specializate cu unităţi similare din ţară, capabile să permită folosirea în comun a resurselor şi să ofere servicii unitare, coerente, eficiente şi rapide în perfecţionarea procesului de transfer a informaţiei.
     Biblioteca funcţionează într-un corpus construit în anul 1933, iniţial cu destinaţia de şcoală generală, situat pe B-dul Mamaia la nr. 126 şi care însumează o suprafaţă de aproape 1.000 mp şi cuprinde spaţii de depozitare (10), săli de lectură cu o capacitate de 200 de locuri, servicii tehnice (3), spaţii pentru expoziţii (3), cabinete individuale de studiu (9), săli cataloage (2), la care se adaugă  filiale cu o capacitate totală de 150 de locuri.
     Sistemul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program), un program modern, utilizat cu precădere de bibliotecile academice, achiziţionat de la firma Ex-LH din Budapesta (subsidiară a firmei Ex-Libris, Israel), asigură cititorilor - studenţi şi cadre didactice - acces la informaţiile cuprinse în baza de date.    
 
     Bibliotecile filiale sunt în Campus 1 ( Filologie, Istorie, Drept, Știinţe Economice, Teologie, Pedagogie,  Psihologie), Biblioteca de Matematică în sediul de pe bdul Mamaia, Biblioteca de Medicină (Campus 2) şi Facultatea de Știinţe Economice (Piaţa Chiliei).
 
      Personalul specializat al bibliotecii oferă utilizatorilor acces la resursele cunoaşterii prin noile mijloace moderne de informare şi documentare academică, cele ale tehnologiei informatice.
     Aflată în curs de reorganizare, biblioteca va pune la dispoziţia celor interesaţi săli de lectură  destinate astfel:  Sala profesorilor, Sala studenţilor, Sala dezbaterilor şi Sala pentru colecţii speciale (fond documentar).