Biroul de Promovare și Relații Publice

Biroul de presă a luat naştere în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa prin Hotărârea de Senat nr.46 din 3 aprilie 2006.  Prin Hotărârea de Senat nr.55 din aceeaşi dată a fost înfiinţată revista Ovidianum. Din „Cuvânt de început” al primului număr lansat cu ocazia festivităţilor dedicate împlinirii a 45 de ani de existenţă a Universităţii, reproducem: „A venit, iată, momentul de a avea o publicaţie proprie, un glas al celor care se legitimează sub marca Ovidianum - studenţi, universitari, funcţionari, care vor să fie mai bine şi mai repede cunoscuţi în cetate. Comunitatea academică constănţeană se îndreaptă şi prin această revistă către Oraş, către oamenii săi, transmiţându-le mesajul ei de bunăcredinţă şi bunăfaptă. Zecile de mii de studenţi care trăiesc în Constanţa şi învaţă în amfiteatrele universităţii noastre dau, cu siguranţă, nu numai spirit  tineresc oraşului, ci şi o nouă dimensiune aşezării portuare, construind pentru viitorul ei speranţa unor specialişti bine pregătiţi. Ovidianum va fi o revistă lunară, la care vor semna alături  studenţi şi cadre didactice, va avea rubrici permanente de opinii, fără a fi neglijate ştirile cele mai importante despre Universitate.Va fi locul dezbaterilor, al gândurilor provocator - creatoare, folosul ei venind mai ales din buna cunoaştere a  celor ce se petrec pe terenul universitar. Cuviincioasă şi vrednică va fi slova noastră, spornică în interesante întâmplări, neuitând să aducă celor ce vor susţine efortul truditorilor ei  binemeritată  recunoaştere public”.

Prin  Biroul de promovare și relații publice Universitatea îşi  promovează imaginea şi oferta educaţională în contextul unei pieţe concurenţiale, monitorizată sever de organisme europene. Mesajele pe  care le transmite publicului sunt multiple: un mesaj comercial pentru promovarea serviciilor şi domeniilor de specializare din oferta educaţională, un mesaj utilitar pentru tinerii  nedecişi în privinţa opţiunilor de carieră, un mesaj de prestigiu menit să întărească imaginea academică.  Ele sunt destinate să producă maximum de interes şi să atragă atenţia, să convingă, să provoace o schimbare de atitudine în rândul tineretului, să popularizeze  realizările obţinute de instituţie.
 
Mesajul universităţii vizează, în acelaşi timp,  o schimbare de comportament a comunităţilor locale faţă de instituţia de învăţământ superior.
În planul de campanie, punctul forte îl reprezentă retorica de convingere, dar şi informaţiile din câmpul  cercetării, al activităţilor educative,  conexe etc.
 
Printre activităţile desfăşurate în cadrul Biroului de pormovare și relații publice se înscriu realizarea strategiei de imagine şi comunicare a universităţii, precum şi dezvoltarea relaţiilor dintre Universitate şi instituţiile media din peisajul regional, prin organizarea conferinţelor de presă, pregătirea şi distribuirea către reprezentanţii mass-media a materialelor informative care vizează Universitatea. În plus, Biroul dispune de o solidă bază de date, actualizată periodic, care conţine  cu informaţii de contact ale jurnaliştilor arondaţi pe domenii precum învăţământ şi cultură, din presa locală, judeţeană, regională şi naţională.
 
Încă de la înfiinţarea Biroului de presă, la Universitatea „Ovidius” a devenit o tradiţie ca, în fiecare primăvară să fie organizate, sub coordonarea acestui departament, Zilele Porţilor Deschise. Timp de trei zile, „Ovidius” îşi prezintă bogata ofertă educaţională, devenind gazdă primitoare pentru liceeni interesaţi să devină studenţi ovidieni.  
 
O altă acţiune organizată de Biroul de promovare și relații publice este reprezentată de Caravana „Ovidius”, care debutează în fiecare an în luna mai şi continuă în august şi septembrie şi în cadrul căreia  liceenii intră în contact direct cu Universitatea şi cu oferta sa educaţională. 
 
„E super la Ovidius! Vino să te convingi!” este mesajul pe care îl transmit, an de an, în cadrul Caravanei, ambasadorii Universităţii.
 
De asemenea, Biroul de promovare și relații publice reprezintă un spaţiu de practică pentru studenţii jurnalişti, care colaborează cu articole în paginile „Ovidianum” şi care se familiarizează, într-un mediu profesional riguros, cu activitatea din domeniul relaţiilor publice. În plus, Biroul organizează pentru aceştia vizite de studiu în ţară şi în judeţ, în timp ce pentru reprezentanţii mass-media din plan regional pregăteşte seminarii, mese rotunde, dezbateri pe teme actuale privind viaţa universitară.
 
Printre sarcinile Biroului de promovare și relații publice se numără şi căutarea şi selectarea informaţiilor din interiorul universităţii, pentru a putea întreţine documente de bază referitoare la aceasta, precum şi întocmirea zilnică a revistei presei şi alcătuirea dosarelor de documentare pe domeniile de interes ale universităţii.
 
Membrii Biroului de promovare și relații publice: Georgiana Voineagu, Gabriel Voicu, Tiberius Stanciu.
 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124, email – biroudepresa@univ-ovidius.ro, telefon 0241.606.420.