Editura Ovidius University Press

SIte EDITURĂ - http://editura.univ-ovidius.ro

Editura Universităţii, „Ovidius University Press” este inclusă în Catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România şi membră a Asociaţiei Editorilor din România.

Scopul principal al Editurii este sprijinirea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică desfăşurată în Universitate de cadrele didactice şi de studenţi. Editura „Ovidius University Press” publică manuale, cursuri, cărţi, periodice de specialitate, albume, tratate, îndrumare, caiete de program şi alte materiale de promovare în formă tipărită sau în formă electronică (online, CD,e-book-uri) în limba română sau în altă limbă de circulaţie internaţională.

Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri, carte preponderent universitară, impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei, cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”.

Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie, matematică-informatică, fizică, drept, teologie, chimie, biologie, geografie, istorie, educaţie fizică şi sport, medicină generală, medicină dentară şi farmacie, ştiinţe economice. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice, a cercetătorilor, aducând contribuţii originale şi inedite.

Atât Analele, în cele 13 serii prezentate, cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional, contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre, a profilului său ştiinţific şi cultural.

La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante, preprinturi sau volume ale congreselor ştiinţifice, teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură, limbi străine, teologie, drept, matematică, chimie şi petrochimie, medicină internă (hematologie, semiologie, cardiologie), obstetrică şi ginecologie, stomatologie, farmacie.

Universitatea, prin Editura „Ovidius University Press”, a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius”  (şase ediţii: 2003-2008).

Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale, Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen.

Sediul Editurii Ovidius University Press este în Constanţa,  bdul Mamaia 124, telefon 0241606420, e-mail biroudepresa@univ-ovidius.ro

REVISTE CATEGORIA B+ (2011)

COD  CNCSIS 32 ANALELE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA
– Seria CONSTRUCTII /OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS OF CONSTANTA – Series CIVIL ENGINEERING
1584-5990 http://www.univ-ovidius.ro/revista-constructii/
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5000 52 33
 
COD  CNCSIS  33 ANALELE UNIVERSITATII OVIDIUS. SERIA CHIMIE / OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS OF
CHEMISTRY 1223-7221 http://www.univ-ovidius.ro/anale-chimie/ http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4453 53 444
 
COD  CNCSIS  444 ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS. SERIA  ŞTIINŢE ECONOMICE / OVIDIUS UNIVERSITY  ANNALS. ECONOMIC SCIENCES SERIES
 
COD  CNCSIS 667 ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII  OVIDIUS CONSTANTA, SERIA FILOLOGIE /THE  ANNALS OF OVIDIUS UNIVERSITY CONSTANTA. PHILOLOGY 1223-7248
http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/anale.htm 
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4920
 
cod CNCSIS  29 OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS. SERIES  PHYSICAL EDUCATION AND SPORT/SCIENCE,
MOVEMENT HEALTH 1224-7359 http://www.analefefs.ro/en/
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4261
 
Cod CNCSIS 96 ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT IN  THE BLACK SEA COUNTRIES
1583-5588 www.oralhealth.ro http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4594