Facultatea de Ştiinţe Economice

Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1, Constanta, 900055, România
Telefon: 0241/511040

http://stec.univ-ovidius.ro

ovidius.stecon@gmail.com

Prin preocupările permanente îndreptate către asigurarea unui învăţământ superior de calitate, prin eforturile orientate către realizarea unui înalt nivel de educaţie şi formare profesională, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius" a dobândit în cei 22 de ani de existenţă un loc de prestigiu în peisajul academic românesc şi european, beneficiind totodată de recunoaşterea şi consideraţia profesioniştilor din mediul de afaceri local şi naţional.
 
În prezent, cursurile facultăţii sunt urmate de aproximativ 3.700 de studenţi şi masteranzi, atraşi de o ofertă de studiu generoasă, corelată permanent cu nevoia socială şi tendinţele înregistrate în evoluţia mediului economico-social al regiunii.
Cadrele didactice ale facultăţii constituie o echipă de specialişti caracterizată prin profesionalism, competenţă şi entuziasm, calităţi care le permit să călăuzească studenţii pe drumul formării şi perfecţionării profesionale.
 
Calitatea pregătirii teoretice şi practice, cunoştinţele şi competenţele dobândite sunt argumente care permit an de an absolvenţilor facultăţii noastre să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii şi să onoreze cerinţele profesiei de economist.
 
Pentru toţi acei tineri absolvenţi de liceu entuziaşti, îndrăzneţi şi motivaţi să devină economişti de succes, pentru cei preocupaţi de lărgirea orizontului cunoaşterii, Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „Ovidius" vă aşteaptă să construim împreună viitorul!
 

Info admitere: click AICI