Facultatea de Litere

Aleea Universităţii nr.1 (Campus), 900472, Constanţa, România
Telefon: 0040/241/551 773 / Fax:0040/241/650444

http://litere.univ-ovidius.ro

seclitere@univ-ovidius.ro

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. 
În prezent, Facultatea de Litere derulează 10 programe de studii de licență și 6 programe de studii de masterat, oferind studenţilor posibilitatea de a se specializa în domenii diverse: limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, studii americane, limbi romanice (spaniolă, italiană, portugheză), limbi germanice (germană), limbi balcanice (turcă), limbi moderne aplicate, ştiinţele comunicării (jurnalism).
Accesul studenţilor la realitatea lingvistică şi culturală specifică fiecărei direcţii de studii este facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a unor specialişti de la alte universităţi din ţară şi străinătate. Specializările engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, turcă, germană beneficiază de sprijinul serviciilor culturale ale ambasadelor ţărilor în care aceste limbi se vorbesc nativ şi ale consulatelor de la Constanţa. 
Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.
Excelența academică a membrilor corpului profesoral este probată de stagiile de cercetare, bursele doctorale și postdoctorale, lectoratele, participările și invitațiile la conferințe  internaționale de profil din țări precum: Franța, Marea Britanie, Germania, Spania, Statele Unite al Americii, Olanda, Portugalia, Italia, Austria, Suedia, Elveția, Danemarca, Finlanda, Turcia, Luxemburg, Belgia, Irlanda, Bulgaria, Ungaria, Federația Rusă, Republica Elenă, Cipru, Republica Kosovo, Albania, Israel, Polonia, Cehia, Republica Moldova. 
În cadrul acordurilor ERASMUS, în parteneriat cu mai multe universităţi din Franţa, Spania, Italia, Portugalia se realizează permanent atât o mobilitate a studenţilor (de regulă, pentru un semestru), cât şi a cadrelor didactice, conform contractelor semnate cu diferitele universitaţi europene partenere
De asemenea, Facultatea de Litere a avut privilegiul de a propune şi acorda titlul de Doctor honoris causa unor personalităţi remarcabile din viaţa literară şi ştiinţifică a lumii: Eugen Coşeriu, Valeria Guțu Romalo, Umberto Eco, Sorin Alexandrescu, Eugen Negrici, Ioan Pânzaru.
Facultatea de Litere a fost gazda unor manifestări științifice prestigioase, cu vizibilitate internațională și națională (conferințe, congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde, seminare tematice, etc.) și, din 1992, organizează anual Cursurile Internaționale de Limbă, cultură și civilizație românească, inițiate sub înaltul patronaj al lingvistului Eugen Coseriu. 
Din  anul universitar 1997-1998, toate activităţile didactice şi ştiinţifice se desfăşoară în corpul A al campusului universitar, care prezintă un cadru de viaţă şi condiţii de studiu privilegiate, mai ales graţie echipamentelor culturale puse la dispoziţia studenţilor : vasta bibliotecă cu acces liber, sălile echipate pentru proiecţii, sălile multimedia etc. Facultatea de Litere  dispune de două laboratoare multimedia dotate cu echipament de ultimă generaţie, 5 lectorate şi un centru American Corner. 
Facultatea de Litere organizeazã cursuri de zi, planificate pe o duratã de 6 semestre (3 ani), însumând un numãr de 180 de credite. Finalizarea studiilor constã în susținerea unui examen scris și a lucrãrii de licenþã, pe baza cãrora se va acorda Diploma de LICENȚÃ, cu posibilitatea de aprofundare  prin studii de masterat (120 credite). 
 
Oferta educațională
 
STUDII DE LICENȚĂ
 
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză /  germană /  turcă) (ZI/ FR) - Program acreditat.
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR) - Program acreditat.
  • Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) (ZI) - Program autorizat.
  • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) - Program acreditat.
  • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză) - Program autorizat.
  • Studii americane (în limba engleză) (ZI) - Program acreditat.
  • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) - Program acreditat.
  • Limbi moderne aplicate (engleză – italiană) - Program autorizat.
  • Jurnalism - Program acreditat.
 
STUDII DE MASTERAT
 
Studii de românistică 
Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 
Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 
Studii anglo-americane 
Traductologie, Terminologie, Comunicare (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, turcă) 
Jurnalism regional 
 
STUDII DE DOCTORAT
 
Şcoala doctorală oferă o pregătire ştiinţifică de înaltă ţinută academică în domeniul Filologie, pentru următoarele specializări: literatură română; limbă română; literatură britanică şi americană; lingvistică; lingvistică romanică.
 

Info admitere: click AICI