Facultatea de Teologie

Universitatii nr. 1, 900472 Constanța, România
Telefon/Fax: 0040/241/670900

http://teologie.univ-ovidius.ro/

teologie@univ-ovidius.ro

 
Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală.
 
Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.
 
Oferta educațională
 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
 
Studii de licență:
 
Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani (240 credite)
Teologie Ortodoxă Didactică – 3 ani (180 credite)
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială – 3 ani (180 credite).
Muzică Religioasă –3 ani (180 credite)
 
Studii de master:
 
·         Studii Religioase şi Juridico - Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică, Creştină şi Islamică) – 4 semestre, 120 credite
·         Teologie Practică (Drept Canonic, Omiletică, Catehetică, Liturgică şi Muzică Religioasă) - 4 semestre, 120 credite
·         Teologie Biblică - 4 semestre, 120 credite
·         Teologie Sistematică - 4 semestre, 120 credite
·         Teologie Ortodoxă. Strategii de comunicare - 4 semestre, 120 credite
·         Istoria Culturii şi Civilizaţiei Creştine în Sud-Estul Europei - 4 semestre, 120 credite
·         Literatură Patristică, Limbi Clasice şi Slave - 4 semestre, 120 credite
·         Managementul Turismului Religios - 4 semestre, 120 credite
 
Facultatea de Teologie - „Şcoala Doctorală”
 
În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Ovidius„ Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală, în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament, Vechiul Testament, Drept canonic, Morală, Istoria filosofiei, Misiologie, Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. 

Info admitere: click AICI