Facultatea de Drept şi Stiinţe Administrative

Adresă: Aleea Universităţii nr.1 900470, Constanța, România

Telefon: +40-241-694-330

http://drept-ovidius.ro

drept@univ-ovidius.ro

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a sărbătorit 20 de ani de existenţă, de aceea se poate vorbi de o adevărată tradiţie a învăţământului juridic universitar în spaţiul dobrogean.

Visul oricărui student al unei facultăţi de drept (cu cele două specialzări: ştiinţe juridice ori administrative) este de a ajunge (după absolvire) să practice una din prestigioasele profesii juridice (avocat, notar public, executor judecătoresc), să urmeze o carieră de magistrat (judecător sau procuror) ori să activeze în cadrul administraţiei publice locale, naţionale ori europene. De-a lungul anilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a format numeroşi absolvenţi valoroşi care au reuşit să treacă pragul examenelor de admitere şi să îşi îndeplinească acest vis. Aceasta este adevărata măsură a unei facultăţi.

Facultatea a stabilit parteneriate de înalt nivel ştiinţific cu prestigioase instituţii de învăţământ superior din cadrul Uniunii Europene. Prezenţa la catedră a unor mari personalităţi din domeniu – invitaţi permanenţi din ţară şi din străinătate, a facilitat înţelegerea de către studenţi a noilor realităţi sociale, a provocărilor lumii contemporane, a fenomenelor juridice şi administrative româneşti şi europene.

În prezent, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior.

Studenţii din cadrul facultăţii participă la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, au posibilitatea desfăşurării de cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi a cercurilor studenţeşti (de drept public, drept privat, ştiinţe administrative). Facultatea organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, facilitând şi participarea studenţilor la activităţi desfăşurate în alte centre universitare prin suportarea costurilor de transport, cazare, masă.

Din cele arătate mai sus rezultă cu uşurinţă atuurile Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative (Universitatea Ovidius, Constanţa): tradiţie, activitate de cercetare, cadre didactice valoroase, rezultate bune la examenele şi concursurile naţionale de admitere în profesie.

 

Oferta educațională pentru anul universitar 2015 - 2016

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Drept

Programele de studii:

·         Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)

·         Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IFR)

 

Domeniul de licență: Ştiinţe Administrative

Programele de studii:

·         Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

·         Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IFR)

·         Asistenţă managerială şi secretariat  (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

·         Poliţie Locală (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecevență redusă

 

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Drept

Programele de studii:

·         Legislaţie privind siguranţa transporturilor (4 semestre,120 credite)

·         Drept maritim (4 semestre, 120 credite)

·         Drept public (2 semestre, 60 credite)

·         Ştiinţe penale (2 semestre, 60 credite)

 

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative

Programele de studii:

·         Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice (4 semestre, 120 credite)

Mangementul instituţiilor publice (4 semestre, 120 credite)
 
 
 

Info admitere: click AICI