Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole

Aleea Universităţii nr.1 (Campus, corp B), 900470, Constanţa, România
Telefon: 0241605060 / Fax: 0241605005

http://snsa.univ-ovidius.ro

st.naturale@univ-ovidius.ro

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole – una dintre cele mai vechi facultăţi din universitatea constănţeană - îşi începe activitatea în anul 1961, odata cu înfiinţarea Institutului Pedagogic Constanţa. Facultatea pregătește specialiști în domeniile Biologie, Știința mediului - Ecologie și Protecția mediului, Geografie, Agricultură și Horticultură. În cadrul specializărilor Biologie ca și în cel al Ecologiei, se oferă studenților o pregătire în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier. Specializarea Geografie oferă pregătire în domeniul geografiei teoretice și aplicate. Specializările Agricultură și Horticultură au ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul agricol si horticol în condițiile specifice Dobrogei, colaborările cu institute de cercetare de profil asigurând o pregătire de înalt nivel teoretic și practic.
 
Programele analitice ale specializărilor asigură o pregătire în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţii forţei de muncă. Corpul profesoral al facultăţii este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, cu activitate recunoscută în domeniile de specialitate.
 
Diplomele de licență obținute sunt recunoscute pe plan internațional datorită aplicării sistemului de credite transferabile. Același sistem permite mobilitatea studenților între centre universitare din țară, cât și efectuarea de stagii de studiu la universități din alte state cu care facultatea întreține relații de colaborare - Universite de la Bretagne Occidentale de Brest (Franța), University of Milwaukee - Wisconsin (SUA).
 
Oferta educațională
 
Studii de licență:
 
Biologie – (3 ani)
Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani)
Ştiinţa mediului – (3 ani)
Geografie – (3 ani)
Geografia Turismului – (3 ani)
Agricultura – (4 ani)
Horticultură  – (4 ani)
 
Învăţământ cu frecvenţă redusă: Agricultură – (4 ani)
     
Studii de masterat:
 
Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani, zi), care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.
 
Sisteme de agricultură şi  monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă (domeniul Agronomie)
Coservarea biodiversităţii (domeniul Biologie)
Analiza şi evaluarea impactelor de mediu (domeniul Ştiinţa mediului)
Studii avansate în Geografie (domeniul Geografie NOU)
 
Specializări pentru studii de doctorat:
 
            Absolvenții au posibilitatea de a-și continua pregătirea sub forma doctoratului, în facultate existând o școală doctorală în Domeniul Biologie, unde activează 6 coordonatori de doctorate.

Info admitere: click AICI