Facultatea de Educație Fizică și Sport

Adresa: Str. Căp. Av. Alexandru Şerbănescu 1, Constanța 900470, România

Telefon:    40-241-640443

 http://fefs.univ-ovidius.ro/

fefs_cta@yahoo.com

Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional.

În afara diplomei de licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport (FEFS), se poate obţine carnetul de antrenor în urma parcurgerii cursurilor de specializare aprofundate în diferite ramuri sportive (atletism, gimnastică, sporturi nautice, baschet, tenis, fotbal, handbal, volei). În cadrul FEFS, se poate obţine diplomă de licenţă în kinetoterapie, prin parcurgerea specializării Kinetoterapie şi motricitate specială.

FEFS organizează cursuri de masterat, Educaţie fizică şi sport şcolar şi Performanţă în sport, în urma cărora, începând cu anul 1999, Facultatea asigură şi formarea continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. Facilităţile oferite se concretizează în: cursuri de pregătire şi examinare pentru obţinerea definitivatului în învăţământ; cursuri de pregătire şi examinare pentru obţinerea gradului didactic II şi I; module pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Oferta facultăţii s-a extins începând cu anul 2000, prin organizarea cursurilor cu frecvenţă redusă (IFR) pentru a veni în întâmpinarea sportivilor de înaltă performanţă, marilor campioni ai Constanţei şi nu numai.

Recunoscând faptul că activitatea practică sportivă este dependentă de spaţiile existente, facultatea a făcut eforturi, ca de la un an la altul, confortul şi utilitatea condiţiilor materiale să se situeze în proiectele manageriale şi de investiţie. În momentul de faţă, în afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

În cadrul facultăţii, studiile sunt structurate după cum urmează:
I.         Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”:
1.        Nivel de licenţă – Zi - 3 ani cu specializarea:
·           Educaţie Fizică şi Sportivă
2.        Nivel Masterat – Zi - 2 ani cu două specializări:
·           Educaţie Fizică şi Sport Şcolar
·           Performanţă în Sport
3.        Nivel de licenţă- I.F.R. – 3 ani cu specializarea:
·           Educaţie Fizică şi Sportivă
II.      Domeniul „KINETOTERAPIE”:
4.        Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.
 

Info admitere: click AICI