Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Bd. Mamaia 124, 900527, Constanţa, România
Telefon/Fax: 0040/ 241/ 606434

http://fcetp.univ-ovidius.ro

fsai@univ-ovidius.ro

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a fost înfiinţată în anul universitar 1999-2000, prin reorganizarea Facultăților de Inginerie și Științele Naturii (HG 866 publicata in MOR nr.528/28.10 1999).
 
Misiunea facultăţiise susţine, în principal, pe următoarele obiective specifice:
·                     Formarea universitară a specialiştilor în domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti, având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, managerială şi complementară, respectiv deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru învațământ şi producție, dar şi pentru accesul la continuarea studiilor prin masterat.
·                     Extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniile prezentate prin masterate. În contextul alinierii României la legislația europeană, în domeniul asigurării calității, este necesară completarea cunoștințelor absolvenților cu tehnicile moderne de analiză care se aplică pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum și a mediului. Masteratul existent asigură competențe suplimentare în domenii precum chimia alimentară, chimia mediului și managementul deșeurilor.
·                     Desfăşurarea unui program de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, specifică domeniului chimie şi celor conexe, compatibile cu cerinţele şi necesităţile contemporane, folosind întregul potenţial creator al cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor.
Cadrele didactice implicate în procesul de învăţămant colaborează activ cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate. Această colaborare s-a concretizat prin apariţia unor publicaţii în reviste de specialitate, prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, la școli de vară precum ASI NATO şi prin mobilități individuale de tip Socrates Erasmus. 
Mai mult de 60% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare. Absolvenţii din domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti se integrează, în general, rapid pe piața muncii datorită colaborării strânse dintre cadrele didactice și unități cu activitate în domeniu, care susțin desfășurarea practicii de specialitate prin accesul direct în zona de producție.
 

Oferta educaţională

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – ÎNVATAMÂNT DE ZI

a) Domeniul Chimie:

- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică:

- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Acreditat

Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Autorizat

c) Domeniul Științe inginerești aplicate;

- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Acreditat

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

a) Domeniul Chimie

- Programul de studii: Chimia și managementul produselor de consum in relatie cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică

- Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

c) Domeniul Inginerie Civilă

- Programul de studii: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat

 

 

Info admitere: click AICI