Facultatea de Matematică și Informatică

Bd. Mamaia, 124, RO-900527 Constanţa
Telefon / Fax: +40-2-41-606424 (secretariat)

http://math.univ-ovidius.ro

@

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică.
 
Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România.
Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.
 
Oferta educațională
 
 
PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ
Domeniile de studiu:  Matematică,  Informatică   
1. MATEMATICĂ  (3 ani, 180 credite, Acreditată)
2. MATEMATICĂ – INFORMATICĂ (3 ani, 180 credite, Acreditată)
3.  INFORMATICĂ (3 ani, 180 credite, Acreditată)
4. COMPUTER SCIENCE – L.Engleză (3 ani, 180 credite, Autorizată)
 
Perioada de înscriere
16 – 27 iulie 2013
Tematica probelor de concurs
Concurs de dosare. Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Bacalaureat.
 
PROGRAME DE STUDII MASTERALE
Domeniile de studiu:  Matematică,  Informatică   
1. MODELARE MATEMATICĂ ÎN FINANŢE ŞI ANALIZA ECONOMICĂ (2 ani, 120 credite, Acreditată)
2. MEDII VIRTUALE MULTIMODALE DISTRIBUITE (2 ani,  120 credite, Acreditată)
3. MODELARE ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE (2 ani, 120 credite,  Acreditată)
 
Perioada de înscriere
20 – 30 iulie 2013 şi 16 – 18 septembrie 2013
Tematica probelor de concurs
Concurs de dosare. Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Licenţă.
 
PROGRAME DE STUDII DOCTORALE
Domeniul de studiu:  Matematică
1. ANALIZA FUNCŢIONALĂ (Conducator de doctorat: Prof. dr. Dumitru Popa)
2. ANALIZA NUMERIC (Conducator de doctorat:  Prof. dr. Constantin Popa)
3. ALGEBRĂ (Conducator de doctorat: Prof. dr. Viviana Ene)
Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani, fiecare an fiind alcătuit din câte 2 semestre universitare şi cuprind:
a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
b) Programul individual de cercetare stiinţifică.
 
 

Info admitere: click AICI