Facultatea de Farmacie

Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B, Constanţa
Telefon/Fax: 0241-605050

http://farmacie.univ-ovidius.ro

farmacie@univ-ovidius.ro

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, prima facultate de farmacie de pe teritoriul dobrogean, înființată în 1990 ca secție în cadrul Facultății de Medicină, funcționează ca facultate independentă din anul 2007 cu două specializări acreditate: Farmacie și Asistență de Farmacie.

În cei peste 20 de ani de activitate, cadrele didactice și conducerea facultății s-au preocupat permanent de optimizarea procesului de învățământ și adaptarea permanentă și continuă la cerințele pieței muncii și exigențele naționale și europene.

Absolvenţii Facultăţii de Farmacie sunt toţi integraţi pe piaţa muncii în domeniul pentru care s-au pregătit, în conformitate cu competenţele generale şi profesionale ale specializării. Dinamica de creştere a numărului absolvenţilor ilustrează prestigiul Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

Managementul democratic, participarea activă a cadrelor didactice tinere, interesul permanent pentru modernizarea și actualizarea procesului didactic, dinamismul procesului de rezolvare a problemelor curente, fac din Facultatea de Farmacie o instituție modernă integrată în rândul facultăților cu acelaşi profil din ţară şi din Europa.

Oferta educațională

Domeniul de licență: Sănătate

Specializarea: Farmacie (reglementatăsectorial în cadrul U. E.)

Durata studiilor: 5 ani

Statutul profesional: Farmacist

Domeniul de licență: Sănătate

Specializarea: Asistență de Farmacie(reglementată general în cadrul U.E.)

Durata studiilor: 3 ani

Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat

 

Info admitere: click AICI