Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Bd. Mamaia Nr. 124, Contanta 900527, Romania
Telefon: 0241.551.105 / Fax: 0241.618.372

http://imim.univ-ovidius.ro

secretariatmecanica@univ-ovidius.ro

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă.

În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare.

Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Ofertă educaţională

DOMENII DE LICENȚĂ

Durata studiilor 4 ani, numărde credite 240, acreditate ARACIS

Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ (IF)

Specializarea: SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (Titlul obţinut: inginer)

Domeniul de licenţă: INGINERIE ENERGETICĂ (IF)

Specializarea: ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (Titlul obţinut: inginer)

Domeniul de licenţă: INGINERIE ŞI MANAGEMENT (IF/IFR)

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (Titlul obţinut: inginer)

Domeniul de licenţă: INGINERIE INDUSTRIALĂ (IF)

Specializarea: INGINERIA SUDĂRII (Titlul obţinut: inginer)

Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ (IF)

Specializarea: UTILAJE ŞI INSTALAŢII PORTUARE (Titlul obţinut: inginer)

Domeniul de studiu: INGINERIA AUTOVEHICULELOR (IF/IFR)

Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE (Titlul obţinut: inginer)

Notă: IF – învăţământ cu frecvenţă; IFR – învăţământ cu frecvenţă redusă.

 

MASTER

Cursuri de zi, durata studiilor -3 semestre, număr de credite – 90, acreditate ARACIS

• Domeniul Inginerie industrială:

Specializarea: Calitate și certificare în construcțiile sudate

• Domeniul Inginerie mecanică:

Specializarea: Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

• Domeniul Inginerie Navală și Navigație:

Specializarea: Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor navale

• Domeniul Inginerie și management:

Specializarea: Ingineria și managementul sistemelor de producție

 

Info admitere: click AICI