Facultatea de Construcţii

Str. Unirii nr. 22B, Cod 900524, ROMÂNIA
Tel./Fax. 0241-545093 – secretariat

http://constructii.univ-ovidius.ro/

secretariat_FC@univ-ovidius.ro

     Ingineria civilă oferă un domeniu de activitate extrem de pasionant dar în același timp variat, în care rutina nu-și găsește locul. Acest domeniu este pluridisciplinar înglobând atât construcțiile, infrastructura dar și utilizarea și conservarea resurselor naturale. Inginerul aparținând acestui domeniu este în același timp și creator, constructor și gestionar.

      Specializările din cadrul Facultății de Construcții sunt chemate pentru a răspunde prin soluții inovante celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile.

      Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului 21, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”.

      O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.

 

Oferta educaţională

Ciclul I – Programe de studii de licenţă:

Domeniul Inginerie civilă, specializări: Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA) – acreditată, Amenajări şi construcţii hidrotehnice (ACH) – acreditată, Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (IFDR) – acreditată

Domeniul Inginerie şi management, specializarea: Inginerie economică în construcţii (IEC) – acreditată

 

Ciclul II - Programe de studii de masterat        

Începând cu anul 2009, au fost acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele studii de masterat cu durata de 3 semestre.  

Ingineria Structurilor de Construcții·       

Ingineria şi Managementul Proiectelor de Construcţii  

Ingineria Sistemelor Hidrotehnice 

Inginerie Costieră

Ingineria și Managementul Resurselor de Apă

 

Ciclul III – Studii de doctorat

În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă, sub îndrumarea a 4 profesori, conducători de doctorat.

Info admitere: click AICI

Website FACULTATEA DE CONSTRUCTII