Imprimare

Domeniul: Filologie - Structuri narative in proza lui Alexandru Ivasiuc

In data de 30 septembrie 2014, orele 1100, în Sala S118 din sediul Universităţii Ovidius din aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A, etaj II),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Structuri narative in proza lui Alexandru Ivasiuc

 

elaborată de MALCIU V. MIHAELA DENIS

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Paul Dugneanu, în domeniul fundamental Stiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document