Despre Studiile Doctorale

Studii Doctorale

Despre Studiile Doctorale

Domeniile de doctorat

Conducători de doctorat

Școli doctorale

Admitere

Reglementări

Susținerea publică a tezelor

Formulare


 

     În conformitate cu Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare si cu HG 567/2005, doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, având ca finalitate dezvoltarea cunoasterii prin cercetarea stiintifica originala.

     Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale (ISD) al Universitatii Ovidius Constanta (UOC) si se realizeaza numai in cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de scolile doctorale, autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate, din cadrul UOC. Scolile doctorale sunt subordonate Institutului de Studii Doctorale.

     Institutul de Studii Doctorale al UOC este condus este condus de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit CSUD, alcătuit din conducători de doctorat si studenti-doctoranzi. Misiunea sa este de a organiza studiile universitare de doctorat care se realizează în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale ale universităţii.

     Activitătile administrative legate de desfăsurarea doctoratului în Universitatea Ovidius Constanta si de actiunile Institutului de Studii Doctorale se realizează de către secretariatul Institutului de Studii Doctorale. Activităţile administrative legate de desfăşurarea doctoratului în Universitatea Ovidius din Constanta şi de acţiunile Institutului de Studii Doctorale se realizează de către secretariatul acestuia.

     În UniversitateaOvidius Constanta, Scoala Doctorala functioneaza in cadrul unei facultati si corespunde unui domeniu de doctorat. Fiecare scoală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale.

     Universitatea Ovidius Constanta promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat. Acest lucru se realizează atât prin colaborarea în/între scolile ei doctorale, cât si între acestea si cele ale altor universităti sau institute de cercetare din tară si străinătate.

Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
cu mandat de 5 ani
 
 
Nume si prenume
Domeniul de doctorat
Calitate in CSUD
prof.univ.dr. Sarbu Vasile
medicina
director interimar
prof.univ.dr. Dugneanu Paul
filologie
membru
prof.univ.dr. Ciugureanu Adina
filologie
membru
prof.univ.dr. Petrescu Teodosie
teologie
membru
prof.univ.dr. Anghelescu Gheorghe
teologie
membru
prof.univ.dr.Cogalniceanu Dan
biologie
membru
prof.univ.dr. Rosoiu Natalia
biologie
membru
prof.univ.dr. Popa Constantin
matematica
membru
prof.univ.dr. Bordei Petru
medicina
membru
prof.univ.dr. Aschie Mariana
medicina
membru
prof.univ.dr. Suta Maria
medicina
membru
prof.univ.dr. Badea Victoria
medicina dentara
membru
drd. Baltatescu Gabriela
medicina
membru
drd. Enciu Manuela
medicina
membru
drd. Popescu Stere
medicina
membru

 

Contact :
Bd. Mamaia nr. 124
900527, Constanta
tel 0241 606457; 606400 int.500
fax: 0241 606408